----------------------------------- Peku Sre Jul 17, 2019 2:53 pm ----------------------------------- Promena ponude: Moguća rezervacija samo za drobljeni koral 7e po kg, 5e po kg ko se odluči da kupi sav. Pesak ce ići sa dosta manje živog sveta: kopepoda, amfipoda, mnogočehinjastih i drugih crva, morskih zmijuljica, puževa... jer će biti prosejan. Sve će biti urađeno u slanoj vodi tako da će ostati bakteriski aktivan.