----------------------------------- nesa69 Pet Avg 04, 2017 6:16 pm ----------------------------------- Ne, u pitanju je, verovatno, Natrijum bisulfat (NaHSO4). Sva podešavanja vode pomoću hemikalija u bazenima se rade dok se bazen ne koristi... Veruj mi, da ako se krećeš pod vodom otvorenih očiju i od malo povišenog hlora ima da plačeš neko vreme od muke :)