----------------------------------- Juice_93fu Pet Avg 06, 2010 2:41 pm ----------------------------------- Moje skromno misljenje je da su pirane opasne tek kada su u jatu od po nekoliko stotina jedinki, do tada cisto sumnjam da su opasne.