----------------------------------- Bojan Sub Dec 11, 2010 12:37 am ----------------------------------- Plodni su, imao sam ja male od takvih :wink: