----------------------------------- Tiffany Uto Maj 12, 2015 3:32 pm ----------------------------------- i koja je onda preporuka za hranu? na bazi spiruline i tako toga?