----------------------------------- djordjije Ned Maj 03, 2009 12:45 pm Plave alge ----------------------------------- Plave alge ( Cyanophyta ) većinom se razvijaju u vodi lošeg kvaliteta, koja sadrži dosta minerlanih materija. One se mogu razvijati i u vodama koje sadrže i do 200 mg/l nitrita. Ove alge se najčešće javljaju po površini dna kao zelenkasto modra skrama, a naročito na dnu na kojem im ilovače, gline i treseta. Takođe se javljaju i po bilju koje je blizu sijalici jer vole dosta svetla. Posebno je interesantno da ove alge vole mir, u vodi ne trpe pokrete, zbog toga pored dobrog provetravanja raspršivačem, dobro je imati u ovkvom akvarijumu i nekoliko riba iz porodice Corydoras koje tokom celog dana riju i riljaju po dnu. Prilikom čišćenja akvarijuma pažljivo treba odstraniti svaku „krpicu“ ovih plavih ili modrih algi koje inače smrde na mulj. Zatim je dobro odsuti vode do 1/3 akvarijuma i doliti mekom vodom, a svetlo ne paliti nekoliko dana, ukoliko je spoljne svetlo jače akvarijum treba pokriti tamnijim papirom ili krpom.