----------------------------------- Peku Sre Mar 14, 2018 10:15 pm ----------------------------------- Svaka organizovana grupa kičmenjaka ima dominantnu jedinku. Nije to agresija, ona se uglavom trudi da jato drži zajedno ali i da ostane dominantna. Sto ih budeš više imao vidjaćeš drugačije i kompleksnije odnose izmedju jedinki, npr kako se menjaju izvidjači. Sa 7 riba tp nećeš videti kad ti se ulaže prilila kupi još 10tak komada. Sitne su to ribe možeš dosta da ih staviš u 125l uz adekvatan filter. Agresija je kad jedna riba proganja drugu konstantno ili čuva odredjeni deo akvarijuma samo za sebe.