----------------------------------- Bombadil Sub Dec 21, 2019 1:34 am ----------------------------------- Odgovoriću ti ja :) Za držanje diskusa kao ukrasnih riba u tom akvarijumu, nećeš imati nikakvih problema. Mrest diskusa je već nešto drugo i vodu za to moraš da šteluješ.