----------------------------------- Caniggia Sre Jan 01, 2020 10:32 pm ----------------------------------- Odgovoriću ti ja :) Za držanje diskusa kao ukrasnih riba u tom akvarijumu, nećeš imati nikakvih problema. Mrest diskusa je već nešto drugo i vodu za to moraš da šteluješ. Dobar kvalitet vode, približan njihovom stanište je jako bitan za njihovo lepo razvijanje. Mogu oni da žive i u česmovači, ali pitanje da li će se lepo razviti, porasti na 20 cm, mislim da je jako teško da se to desi.