----------------------------------- PetarOdin Sub Jun 22, 2019 6:45 pm ----------------------------------- Plesan je to procice sam od sebe ili dok ne ubacim panda garu