----------------------------------- IVANRO Sub Jun 22, 2019 7:28 pm ----------------------------------- Amano kozice su veće i njih neće da pojedu, jure ih ponekad ali im u suštini ne mogu ništa. Čeri kozice i sve te manje vrste ne dodaj uopšte ako planiraš Kakadu apistograme jer će da ih obrste vrlo brzo i efikasno a i to što preživi neće da izlazi na čistinu.