----------------------------------- m.vlacina Sub Jun 22, 2019 9:25 pm ----------------------------------- Potvrđujem iz ličnog iskustva, kakadui su najbolji istrebljivači kozica, osim amanosa. :)