----------------------------------- nikouro Ned Mar 01, 2015 1:49 pm ----------------------------------- U svakom slucaju jeste preporuka. Mislim da je bolja varijanta nego li hemija da se koristi. Ko ima uslova za sprovodjenjem ovih ili slicnih uslova mogao bi da podeli iskustvo i znanje pa na osnovu tih iskustava lako bi se zakljucak izveo. Samim tim mnoge postavke bi se stabilizovale od sokova promene parametara.