----------------------------------- Peku Ned Sep 29, 2019 3:06 pm ----------------------------------- Haha... anubie i paprati ne zahtevaju podlogu već prihranu putem lista. Uglavnom ih ribe mogu opslužiti. Kripte vole prljavo :twisted: Hoću reći vole zemlju. Rastu i u pesk ali sporo i nemaju bas neki preterano zdrav izgled. Možeš da staviš osmokot oko kripti. Soli ti ne trebaju.