----------------------------------- IVANRO Pet Nov 27, 2020 10:54 am ----------------------------------- Pratiti PH nije bitno. To što bi tebe zanimalo je amonijak i nitriti koji moraju da budu 0 da bi znala da je cikliranje završeno ali ne moraš da uzimaš testove za to. Prati ponašanje riba i dodaj easy start. Trebalo bi da je ok nakon 2 nedelje menjanja vode na svaka dva dana a ako hoćeš da budeš sigurna menjaj tako tri nedelje i biće to dovoljno. Samo strpljenje i prati kako se ponašaju ribe. Dodaj biljke one ubrzavaju proces cikliranja.