----------------------------------- Peku Sub Maj 18, 2019 6:22 pm ----------------------------------- Proteinski skimer i skimer su dva razlicita aparata. Jedan prečišćava vodu frakcionisanjem pene a drugi mehanički pomoću filter mase. U slatkovodnom akvarijumu protein skimer nije efikasan vid filtracije. Za bare i veća vrtna jezera, gde se stvara dosta mulja i prljavštine je viabilna opcija za poliranje vode. Obićan skimer je usisna cev, kojon se voda uvlači sa vrha vodene kolone. Može biti kao zasebno rešenje ili u sklopu nekoga filtracionog sistema. Postoje prelivne cevi koje u sebi imaju integrisan skimer, dobro rešenje za one koje koriste kanister filter. Podržavam to što koristiš skimer, lako i efikasni rešavaš problem. Muku sam mučio sa penom jer sam imao jače talasanje/bućkanje vode şto je stvaralo samo goru penu na bokovima. Koju hranu koristiš? Može biti da ti ona stvara problem.