----------------------------------- Peku Pon Maj 20, 2019 10:37 pm ----------------------------------- Sredina je obično najbolje da bude prazna sa manjim granama i kamenjem koje ulaze/probijaju je sa bokova ili baš bogata a bokovi prazni kod užih postavki. Ja bih taj kamen pomerio u stranu ka grani i naslonio granu na kamen, tj preklopio kamen sa njom. Izgledaće dosta prirodnije. Pokupi sledeći put sitnog kamenja pa ga razbacaj oko tog većeg.