----------------------------------- Valter Pet Apr 26, 2019 10:51 pm ----------------------------------- Imam više vrsta puževa: malezijske, ramshorne, teodoksuse, viviparuse.... Ono što sam primetio, viviparusi mnogo vole da jedu jaja ramshorna. Zapravo, tamo gde ima 10 viviparusa, ni jedno jaje ramshorna ne stigne da se izleže. Sve gomilice jaja pojedu viviparusi.