----------------------------------- oldwolf Sre Mar 07, 2018 7:37 pm ----------------------------------- Samo što bliže akvarijumu da bi creva bila što kraća a samim tim i efekat (pumpe) bolji, takođe na stepen buke od pumpe utiče i koliko jako su zavijeni šrafovi poklopca kao i šrafovi na samoj membrani (ne previše, ne premalo već odmereno, oslušnuti i zavijati šrafove do stepena najmanje buke) ako je kompresor u pitanju onda je to druga priča .Poz.