----------------------------------- aldyn Ned Nov 22, 2015 10:56 pm ----------------------------------- Gupike i neonke smiju zajedno i to bi bila taman naravno uz jos kojeg ancitrusa i corydorasa i taman