----------------------------------- Fiber Sub Nov 03, 2012 3:32 pm ----------------------------------- Koje su boje te zice? Ako su crvena i crna onda je crvena plus, a crna minus. Ako nisu obojene onda proveri instrumentom ako ga imas.