----------------------------------- Valter Uto Jan 15, 2019 9:53 pm ----------------------------------- Što se tiče razmnožavanja, ja to radim od maja meseca tako što mlađ ubacim u bure u dvorištu. Ono što do jeseni poraste, preberem sebi najlepše, aostalo poklonim. Tako sam miran cele godine.