----------------------------------- Andrijevic Sub Feb 08, 2020 5:25 pm ----------------------------------- ta veŠa sa slike je Trichogaster (plava guramija) A kako mogu da saznam kog je pola?