----------------------------------- Peku Pet Feb 01, 2019 3:32 pm Postavljanje kamena ----------------------------------- Kako odvojiti kamen od dna/podloge? Nisam rad da mi u novoj postavci kamen ima dodira sa peskom. Ne startujem sa suvim tako da od lepljenja nema ništa. Da li postoji neko fabričko rešenje?