----------------------------------- Salvatoree Ned Okt 25, 2020 11:14 am ----------------------------------- a je l bi CPO mogao sa ramirezima?