----------------------------------- krcko Čet Okt 13, 2011 11:19 am ----------------------------------- Planiraš unutrašnji pregradni filter. Da bi mogao raditi čišćenja, pogodna širina je minimalnih 9-10cm. što prilično smanjuje raspoloživu zapreminu. Ugradnjom tog filtera smanjuješ mogućnost za broj riba i neka kombinovanja, pa treba dodati na već poklonjene neonke još 5-6 komada istih, uz 2-3 Ancistrusa i nekoliko Corydoras-a. Podloga, nemoj te šarene varijante, kvarcni šljunak granulacije 3-5mm pogoduje i ribama i biljkama. Biljke, malo neprijatno za tu visinu. Zadnji plan bi pokrio Hemiantus micranthemoides, eventualno neka Crypta, Blyxa japonica, srednji deo Eleocharis parvula, acicularis, Echinodorus tenellus, Sagittaria subulata, za prednji deo Hemiantus callitrichoides, Glossostigma elotinoides, Riccia flutanis, Elatine hydropiper. Sve što možeš od vode, filter mase da dobiješ već korišćeno i aktivno, pre će akvarijum zaživeti. Pozdrav