----------------------------------- krcko Pet Okt 14, 2011 10:38 am ----------------------------------- Ugradnjom pregradnog filtera oduzimaš raspoloživog prostora za puno toga. Ubacivanjem neprirodnih ukrasa, još više. Dubina akvarijuma se gubi za bilo kakvu prostornu sliku, a po broju riba koje si planirao, sve će brzo postati kritično za opstanak. Sam proces cikliranja se zavvršava kada u vodi ne budeš imao nitrita. Pozdrav