----------------------------------- krcko Pet Okt 14, 2011 8:04 pm ----------------------------------- Zdravo Biohazarderu, ako radi Arman-ova Akvaristička radnja u Derviša Numića 1b, kupiš test za NO2, ili potražiš u bilo kom Akvašopu u Sarajevu. Fiber, ne pričamo o nitratima( NO3 ), oni su ishrana bilja, nego o toksičnim Nitrit-ima. Malo čitanja o Nitrifikacionom ciklusu Ukratko: " Da bi Vaš akvarijum bio siguran za naseljavanje ribica, potrebno je da prođe kroz period biološke aktivaceije koja je poznata kao AZOTNI CIKLUS Osnove ovog procesa su zasnovane na nekolikočinjenica: - ribe svojim metabolizmom, a biljke, hrana i drugi organski sastojci svojim raspadanjem, u vodu oslobađaju veoma otrovni gas - amonijak (NH3) - grupa nitrifikacionih bakterija svojim metebolizmom troše otrovni amonijak i pretvaraju ga u manje, ali još uvek bitno, otrovne nitrite (NO2) - druga grupa nitrifikacionih bakterija svojim metebolizmom dalje oksiduju nitrite u nitrate (NO3), koji su najmanje otrovni. - alge i više biljke za svoj metabolizam troše nitrate, a njihov višak se iz akvarijuma izbacuje i redovnom zamenom vode." izvor citata- AkvaMagazin Pozdrav