----------------------------------- chavke Ned Okt 23, 2011 2:32 pm ----------------------------------- Akvarijum stigao malo je drugačiji raspored filtera dalje komentare i predloge na http://www.akvarijum.org/forum/post71114.html#71114 može lock ove teme