----------------------------------- Peku Ned Maj 24, 2020 10:50 pm ----------------------------------- NPR, Columinaris možeš preko biljaka da preneseš, tj. nešto što može da se zakači na biljku. Virusne bolesti i parazite malo verovatno. Biljke svakako opereš pre unošenja u akvarijum? Ja sam ih uvek prao. Crevni paraziti imaju više stadiuma razvoja tako da ne bi trebalo da se brineš za prenošenje preko biljke. Puž je druga priča i trebalo bi da ih odstranš sa biljaka jer su puževi i drugi vodeni beskičmenjaci uglavnom prenosioci parazita.