----------------------------------- HORUS Pon Jan 15, 2018 6:14 pm ----------------------------------- Moje mišljenje je da akvarijum ne mora da se prazni. Pincetom se mogu saditi biljke i u punom akvarijumu.