----------------------------------- HORUS Čet Jan 23, 2020 10:30 pm ----------------------------------- Ja velike panjeve potapam u blagi rastvor hipermangana. Tako ih dezinfikujem. Neko ih preliva kipućom vodom. Neko potapa u koncentrovani rastvor kuhinjske soli i vode. Kora se ponekad ne skida, ali samo u akvaskejperskim postavkama, koje se formiraju za takmičenje, i potom se brzo rasformiraju. Ne preporučuje se ubacivanje panjeva sa korom, jer truljenje kore može ozbiljno ugroziti hemizam vode.