----------------------------------- Daniel Filipovich933 Pon Dec 05, 2022 12:30 am ----------------------------------- A da, izvadio sam ove keramičke perle i kuglice jer sam ribicama davao atibjotik što mi dao jedan lekar za ribe. Ali to nije imalo nikagog efekta ribice su uprkos tome umrele.