----------------------------------- oldwolf Sub Okt 28, 2017 10:07 am ----------------------------------- Lično mislim da ti je trajanje svetla predugačko, naročito to do kasno uveče. Ako bih ja imao tako lep akvarijum, paljenje svetla bi bilo prvih pola sata (za privikavanje) sijalica ili luster u sobi, a zatim svetlo u akvarijumu do 20.30h najkasnije, pauza fotoperioda od 13-14h (za proces fotosinteze biljaka pauza sa svetlom nije značajna, dok algama jeste,tj. suzbija njihov rast i širenje). Što se tiče jačine i intenziteta svetla to zavisi od zapremine, visine vodenog stuba,biljaka koje su u akvarijumu itd, to moraš sam da osetiš, ali tako što počneš od slabijeg svetla ka jačem a ne obrnuto pa odmah alge. Poz.