----------------------------------- Ascaron Uto Jan 17, 2023 8:18 am ----------------------------------- Hidrogen direktno špricem na alge i totalni mrak u akvarijumu 4-5 dana. Uz to eliminisati uzroke bujanja (prejako svetlo, previše nitrata, visoka temperatura, slaba filtracija, jaka filtracija, itd... razloga je mnogo, naći balans)