----------------------------------- Uros Kg Pet Nov 20, 2020 10:00 pm ----------------------------------- Može da se desi i da su gupike kilave, ja isto nisam imao sreće sa njima, godinu dana su mi crkavale bez posebnog razloga, kad sam ih zamenio drugim ribama, nikada mi nijedna nije crkla