----------------------------------- Peku Pet Feb 18, 2022 6:59 pm ----------------------------------- Nije naodmet nije da treba. Zavisi kako si postavio pumpu. Buka koja nastaje usisavanjem vazduhatj. koju pravi venturi se lako rešava. Kucaj u pretraživaču "diy protein skimmer silencer". Ne treba ti puno parce silikonskog creva, plstična čašica i 5min slobodnog vremena da napraviš. Videćeš postaće skoro necujana pumpa sa tim dodatkom.