----------------------------------- Ch.e.d.a. Sub Nov 09, 2019 3:31 pm ----------------------------------- Poručen već twinstar, javljam utiske kad stigne. Uporedicću sa sadašnjim svetlom pa ćemo i to da vidimo.