----------------------------------- Serene Sky Ned Jul 10, 2016 12:49 am ----------------------------------- Tularaši - red Trichoptera ako riba može da proguta i ako te ne mrzi da ih vataš što da ne.