----------------------------------- HORUS Ned Jul 10, 2016 6:23 am ----------------------------------- U ibarskom kraju ih zovu žujci. Ja ne bih ništa iz reka i jezera ubacivao u akvarijum. Na taj način se mogu preneti bolesti na koje tropske ribe nisu otporne.