----------------------------------- Aginor Sre Feb 03, 2010 1:51 am ----------------------------------- Kako je čudno kada ribe koje viđaš ili gajiš u akvarijumu vidiš u nekoj reci/bari... :D