----------------------------------- cecam Pon Feb 27, 2017 1:19 am ----------------------------------- Jesu nane nezahtevne, ali treba i njima udovoljiti. Ako pate i ostale Anubije (to što si primetio da su svetlije), onda im verovatno nedostaje magnezijum. Ja sam imala isti problem, svetle biljke i negde rupe, stvar se bitno popravila dodavanjem makro i mikroelemenata od Rainforesta, ne puna doza po litraži zbog toga što su sve anubije, već polovina. Osim toga, ove rupe se javljaju usled nedostatka kalijuma, a alge se mogu javiti zbog fosfata, te sam smućkala kalijum fosfat i to dodavala tri puta nedeljno. Mislim da ti dodaješ CO2, ako ne, slobodno Easy carbo... Da li ti je ovo Anubia iz velikog akvarijuma?