----------------------------------- mboban Sub Jul 27, 2019 1:45 pm ----------------------------------- Raspitivao sam se skoro, a ranije uzimao cevi, kolena, T-razvode, čepove, ventile,... Ne navodim javno ime firme zbog reklame, ali imaju svega raznih redukcija, nastavaka pod 45, 90 stepeni, cevi su za vodovod i grejanje, lepe se lepkom, a kao prelivne ja ih koristim i bez lepljenja (promer od jednog cola) i to završava posao. Što se bušenja tiče imaju nastavke i za "zidne proboje" kako oni to zovu. Imaju milimetarske cevi sa tanjim i debljim zidom, crno-sive i colovne (inčne) bele. Koga interesuje mogu mu reći gde da se raspita na PP.