----------------------------------- sale75bgd Pon Jan 23, 2012 7:18 pm ----------------------------------- Nije logicnije jer ovaj deo se zove hemija a ne bolesti. Za bolest se pita u delu bolesti.