----------------------------------- nikouro Ned Jul 25, 2010 7:56 pm Sera mycopur ----------------------------------- Sera Mycopur za 800 l "Sera mycopur" - tretman vode protiv gljivicnih infekcija kože, škrga i peraja u slatkovodnim akvarijumima. Uputstvo za upotrebu: Dobro promuckati pre upotrebe. Koristiti tri dana uzastopno. Dodati 20 kapi ili 1 ml "Sera mycopur" na 20 l vode svakog dana. Prvog dana takodje dodati 1 kašicicu "Sera ectopur" na 25 l vode. Da bi se sprecila gljivicna infekcija ikre dodati 10 kapi ili 0.5 ml "Sera mycopur" na 20 litara vode jednom nedeljno. Mesta zaražena gljivama su cesto prvenstveno zaražena bakterijama (gljivicna infekcija je sekundarna). Ako je bolest vec prisutna nekoliko dana tretman treba obaviti sa "Sera bactopur-om" direktno (za doziranje, molimo pogledajte uputstvo za upotrebu) i "Sera micopur-om" (koristiti samo pola doze). "Sera ectopur" se može istovremeno koristiti. Tokom tretmana ne koristiti filter sa aktivnim ugljem! Dobro provetriti ! Nakon završetka tretmana preporucuje se delimicna promena vode i/ili filtriranje sa "Sera super" ugljem. Da bi se pomoglo ribama da povecaju svoju prirodnu otpornost prema bolestima, takodje treba koristiti Sera fishtamin (riblji vitamini). Sastav: 100 ml sera mycopur sadrži: Akriflavin 210 mg Bakar hlorid 11,8 mg Bakarni sulfat 71,9 mg Procišcena voda 100 ml http://www.juenpetmarket.com/UPLOAD/Juen_Pet_Market/Balik_Urunleri/Ilaclar/Buyuk/JPM001036_L.jpg