----------------------------------- oldwolf Pet Nov 18, 2016 2:03 pm ----------------------------------- Sone_bg - Imaš li stakleni poklopac na akvarijumu ? Ako ti je temperatura vode iznad 24c, a to uk- ljučuje isparavanje vode ,naravno. Stakleni po- lopac ti omogućava kondezovanje vode na njemu i ponovno vraćanje u aq, a to OMEKŠAVA vodu (bar donekle).Proces je kao u prirodi (kišnica je meka u odnosu na česmo- vaču). Nadam se da će ovo nekome biti od koristi.