----------------------------------- Serene Sky Pon Okt 23, 2017 6:35 pm ----------------------------------- Novi proizvod od Sere. Uklanja fosfate i sluzi kao filter materijal. U sebi bi trebalo da ima GFO stim sto traje nekih godinu dana. Gde si ga nasao?