----------------------------------- Peku Ned Okt 06, 2019 10:37 pm ----------------------------------- I tako.... Osmoza stigla ali u rad nije puštena jer nemam kako tj gde da je povežem. Sad treba da se juriti odgovarajući reducir kako bih je povezao na slavinu.