----------------------------------- carpforever Pon Sep 24, 2012 5:38 pm sljaka ----------------------------------- Da li sljaka - produkt sagorevanja u pecima,kotlovima moze da se koristi kao dekoracija u AQ