----------------------------------- Drazen Ned Maj 19, 2013 9:13 pm ----------------------------------- Biljke su malo zahtjevne. A dvije neonke T8 28 w. Zaboravio sam da napomenem da je brat( samo nepitaj te kako) tri dana ubacivao ugalj u akvarijum. Konto da je to hrana. Biljke znam da su malozahtjevne, al se izvinjavam stvarno im neznam imena. Tu sad stvarno slab.